Projeler

Firmamız tarafından gerçekleştirilen projeler...

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü


Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS)

T.C. Sanayi, Bilim ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB İdaresi Başkanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetimi (ProTAS)
Analitik Bütçe ve Muhasebe
K.İ.K. İhale Takip Otomasyonu
Nitelikli Eleman Devam ve Takip Otomasyonu
Online Sınav Uygulaması
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı


Kıyı Emniyeti ve Güvenliği Projesi (LYBS)
Gemi Trafik Sistemi Liman Yönetim Yazılımı(GTYS)
Liman Tek Pencere Entegrasyon Yazılımı(LTP)

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi. (ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi. (ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Ekonomi Bakanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Kalkınma Bakanlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
4D Statüsündeki İşçi Özlük ve Tahakkuk işlemleri

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Başbakanlık Merkezi İhale ve Finans Birimi


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi. (ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü


Görsel Raporlama ve Web Sitesi Projesi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi. (ProIK)
Hitap Entegrasyonu
PrometIM Talep Yöneticisi

Türk Patent ve Marka Kurumu


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)
4D Statüsündeki İşçi Özlük ve Tahakkuk işlemleri

T.C. Helal Akreditasyon Kurumu


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi.(ProIK)

T.C. Sincan Belediyesi


Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (ProBEL)
Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetimi (ProTAS)
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (ProIK)
İhale Takip Sistemi (ProKIK)

T.C. Sinop Belediyesi


Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (ProBEL)
Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetimi (ProTAS)
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (ProIK)
Su ve Su Terminal Sistemi (ProSU)

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı


Suç ve Suçlu Tahmini Projesi

New York Şehri Eğitim Dairesi


New York Şehri Eğitim Dairesi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı


Türkiye Grammen Mikrokredi Programı Banka Yazılımı

Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı


Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı
Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Kapsamında Danışmanlık

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Analitik Bütçe ve Muhasebe (ProABM)
Mesleki ve Teknik Eğitimde Uygulanabilir Bilgi Sistemleri (Metubis)

Türkiye-Manas Üniversitesi Kırgızistan


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (ProIK)
Analitik Bütçe ve Muhasebe (ProABM)
Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetimi (ProTAS)
Satınalma İşlemleri (ProSAT)

Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü


İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (ProIK)