VBYS - Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi

Proje Hakkında
Prometus, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü için Vakıf Bilgi Yönetimi Sistemi (VBYS) yazılımını geliştirmektedir.Çok kullanıcılı, web tabanlı yazılım geliştirme sahasında sahip olduğu uzmanlığı bu proje ile yine tescil eden Prometus, 2010 Mart ayında Ek-2 beyanname bildirimi ile VBYS projesini kullanıma açmış bulunmaktadır. Yine 2010 yılında vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunduğu Ek-1,3,4,5,6,7,8 beyanname/bildirim formlarının VBYS uygulanmasına taşınmasıyla kurumun vakıflar ile ilgili tüm işlemleri düzenlenen iş süreçlerine uygun olarak internet ortamına taşınmış oldu.


YILLIK BEYANNAME (Mülhak, Esnaf, Cemaat ve Yeni Vakıflar)
5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 32. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliği’nin 34. maddesi doğrultusunda; vakıflar bir önceki yıla ait “Yıllık Beyannamelerini” her takvim yılının ilk altı ayı içerisinde teslim etmek zorundadırlar. Yıllık beyannameler;
- https://vbys.vgm.gov.tr:1453 internet adresinden Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS) üzerinden doldurularak manyetik ortamda gönderilmesi,
- Ayrıca çıktısı alınarak vakfın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne kağıt ortamında teslim edilmesi gerekmektedir.

© 2006 Prometus Bilgisayar Sistemleri San. Tic. ve Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.