ProTAS Taşınır Mal Otomasyonu

Teknik Özellikleri
Taşınır mal yönetmeliğinin amacı kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. ProTAS programı bu yönetmelik gereğince geliştirilmiş olup, yönetmelikte belirtilen tüm iş akışını, yönetmelikde geçen defter ve cetvelleri eksiksiz olarak sağlamaktadır.ProTAS İçeriği